مسیر سایت

وجود مشکل در نمایش خطای فرآیند

در این پست می خواهیم راجع به نکته ای صحبت کنیم که اصلاح آن زمان زیادی از شما می گیرد. اگر شما با پیغام خطای زیر در مواقعی که مشغول ذخیره کردن و یا انتشار دادن یک فرایند در شیرپوینت دیزاینر 2013 سردر گم شده اید و هیچ خطای واضحی در فرایند شما نمایش داده نمی شود، بسادگی می توانید شیرپوینت دیزاینرتان را ببندید و دوباره آن را باز کنید.

The workflow contains errors but they are not visible in the current view

 

شیرپوینت دیزاینر 2013 – وجود مشکل در نمایش خطای فرآیند

 

در مورد مشکلی که من داشتم ، ذخیره کردن فرایند ، بستن و باز کردن مجدد آن پیغام “Insert Condition” خالی به من می داد که بایستی پاک  می شد ولی بدون این پیغام خطا هیچ گاه این فرایند ذخیره و منتشر نمی شد ، حتی بعد از اینکه من دفعات متعددی این مورد “Insert Condition” را پاک کردم. در نهایت برای رهایی از این مشکل من فرایندم را ذخیره کردم و شیرپوینت دیزاینر را restart نمودم و این مسئله حل شد.

 

 

پست مرتبط :

 توسعه Workflow در شیرپوینت دیزاینر و Visio

 فراخوانی گردش کاری شیرپوینت 2010 از 2013

 استفاده از محیط ویرایش بصری برای جابجایی گردشهای کاری در بین سایتها

 معرفی محیط طراحی بصری در شیرپوینت دیزاینر 2013

 مقالات شیرپوینت دیزاینر

 هوش تجاری (BI)

 سامانه مدیریت مستندات

 سامانه مدیریت جلسات

 طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت

 طراحی فرایندهای درون سازمانی

 سامانه ارزیابی عملکرد

 سامانه مدیریت دانش

 سامانه مدیریت پروژه سازمانیEPM

 سامانه مدیریت مناقصات

عضویت در خبرنامه