مسیر سایت

پرینت گرفتن از الگوی فرم

الگوهای فرم Microsoft Office InfoPath جهت نمایش و تکمیل فرم بر روی کامپیوتر طراحی شدند. ولی ممکن است کاربر جهت آرشیو کردن شخصی به هر دلیلی بخواهد از فرمهای تکمیل شده ، کپی داشته باشد. برای مثال ممکن است بخواهید از اینکه کنترل ها بطور کامل در داخل صفحه پرینت شده، جای داده شده اند و یا متون در فرم واضح چاپ شده اند، مطمئن شوید.

 

پرینت الگوی فرم :

شما می توانید از الگوی فرمتان جهت مشاهده چگونگی نمایش کنترل ها و object ها در صفحه پرینت شده و یا بررسی تنظیمات پرینت مانند سربرگ و پاورقی پرینت بگیرید.

1-در نوار ابزار Standard بر روی Print  کلیک کنید.

2- تنظیمات مورد نیاز را انجام داده و در منوی File بر روی Page Setup کلیک کنید و سپس گزینه هایی را که می خواهید در زبانه Page Setup و Print Settings انتخاب کنید.

 

پرینت گرفتن از فرم ها در نمای کاربر :

هنگامی که کاربران از فرمی پرینت می گیرند، خود اینفوپث بعضی از تنظیمات فرم را انجام داده و حتی برخی آیتم های مشخص را که در زمینه پرینت گرفته شده به چشم نمی آیند، را حذف می کنند. بعنوان مثال برخی آیتم های repeating tables فقط جنبه کاربری داشته و به هنگام پرینت کردن فرم، نمایش داده نمی شوند. این آیتم ها شامل آیتم های زیر لیست، ردیف های خالی انتهایی و آیتم مخصوص scroll کردن می باشد و این مسئله بدین دلیل است که در فرمت پرینت این آیتم ها معنی دار نیستند.

1-در نوار ابزار Standard بر روی Preview کلیک کنید.

2- در پنجره Preview بر روی Print کلیک کنید.

3- تنظیمات Print مورد نظر را انجام داده و در منوی File بر روی Print کلیک کنید و سپس گزینه هایی را که می خواهید در زبانه های Page Setup  و  Print Settings انتخاب کنید.

 

 

پست مرتبط :

ایجاد یک فرم از طریق یک سند Word

روشهای شخصی سازی یک دکمه

مقالات اینفوپث

شیرپوینت

هوش تجاری (BI)

سامانه مدیریت مستندات

سامانه مدیریت جلسات

طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت

طراحی فرایندهای درون سازمانی

سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه مدیریت دانش

سامانه مدیریت پروژه سازمانیEPM

سامانه ارائه گزارشات روزانه

سامانه مدیریت صورت وضعیتها

سیستم ثبت تیکت

سامانه های نظرسنجی آنلاین

مدیریت تامین کنندگان

سامانه مدیریت مناقصات

عضویت در خبرنامه